Učenje tujih jezikov je bogastvo za prihodnost. Brezplačno preverite svoje znanje in se vključite v primerno skupino.
„Dan proti toku” – Marjetka Krapež
Misli so iz rokovnika Pionirski dom za leto 2012

Pošlji