Dejavnosti potekajo v majhnih skupinah pod strokovnim vodstvom, kjer se otroci lahko družijo z vrstniki, razvijajo domišljijo, estetska občutja ter se prepustijo svetu ustvarjanja.
„Dan živahne vsakdanjosti” – Marjetka Krapež
Misli so iz rokovnika Pionirski dom za leto 2012

Bralna kultura

Črkarija

Starost: 4-6 let  Koordinator Tripković Vesna Št. ur na teden 1 x 60 min   Št. v skupini 5 do 8  
Pedagogi Tripković Vesna

Želite, da se vaš malček skozi igro in zabavo nauči prvih črk in prvih besed? Začuti črko pod prsti, jo nariše v pesek ali oblikuje iz voska? Na ČRKARIJI lahko napiše svoje prvo pismo in recept, oblikuje križanko ali izdela živalsko abecedo.

div big pic

Program ČRKARIJE omogoča otrokom pridobivanje izkušenj s pismenostjo v vseh štirih jezikovnih dejavnostih, govorjenju, poslušanju, branju in pisanju.
Program Črkarije je postavljen v širši okvir razvijanja sposobnosti komunikacijskih dejavnosti. Pri razvoju branja in pisanja gredo otroci skozi različne faze razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti.

Prvi del programa temelji na jezikovni vzgoji (besedne igre, pripovedovanje pravljic in dramatizacija zgodb) in razvijanju besednega zaklada.
Skozi igro, a vendar sistematično razvijamo dejavnosti pri poslušanju, ob katerem vadijo vidno in glasovno razčlenjevanje in razločevanje.
V drugem delu programa otroke pripravljamo na pisanje.
Preden črko spoznamo v njeni grafični podobi, jo poskušamo doživeti s pomočjo vseh čutil zato v tej fazi vključujemo veliko senzoričnih pripomočkov (pisanje v pesku, oblikovanje iz plastelina, risanje s kredo, oblikovanje železnih opilkov s pomočjo magnetov, sestavljanje črk iz naelektrenih balonov, oblikovanje črk iz kapljic vode,...) in naravoslovnih poskusov.                                                                                                                       CENIK

URNIK 2014 / 2015

Skupina Dan Starost Stopnja Št. ur Začetek Cena Učilnica / pedagog
Č1 - polna SRE 16.30-17.30
1 X 60 min
začetniki 4 - 5 let 46 10.sep 216,00€ Maša Ogrizek in Vesna Tripković
Č2 PON 16.30-17.30
1 X 60 min
začetniki 4 - 5 let 46 8.sep 216,00€ Maša Ogrizek in Vesna Tripković
Pošlji