Dejavnosti potekajo v majhnih skupinah pod strokovnim vodstvom, kjer se otroci lahko družijo z vrstniki, razvijajo domišljijo, estetska občutja ter se prepustijo svetu ustvarjanja.
„Dan pokončne drže” – Marjetka Krapež
Misli so iz rokovnika Pionirski dom za leto 2012
Črkarija

učimo se abecede

Črkarija

Starost: 4-6 let  Koordinator Vesna Tripković Št. ur na teden 2 x 45 min   Št. v skupini 5 do 8  
Pedagogi Vesna Tripković

Želite, da se vaš malček skozi igro in zabavo nauči prvih črk in prvih besed? Spozna nevsakdanje materiale in se nauči iz njih izdelovati vse mogoče stvari in živali? Prav pri nas v Pionirskem domu se lahko nauči napisati svoje ime, narisati prvo slikico in spoznati vse barve mavrice.

Program ČRKARIJE omogoča otrokom pridobivanje izkušenj s pismenostjo v vseh štirih jezikovnih dejavnostih, govorjenju, poslušanju, branju in pisanju.
Program Črkarije je postavljen v širši okvir razvijanja sposobnosti komunikacijskih dejavnosti. Pri razvoju branja in pisanja gredo otroci skozi različne faze razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti.

Prvi del programa temelji na jezikovni vzgoji (besedne igre, pripovedovanje pravljic in dramatizacija zgodb) in razvijanju besednega zaklada.
Skozi igro, a vendar sistematično razvijamo dejavnosti pri poslušanju, ob katerem vadijo vidno in glasovno razčlenjevanje in razločevanje.
V drugem delu programa otroke pripravljamo na pisanje.
Preden črko spoznamo v njeni grafični podobi, jo poskušamo doživeti s pomočjo vseh čutil zato v tej fazi vključujemo veliko senzoričnih pripomočkov (pisanje v pesku, oblikovanje iz plastelina, risanje s kredo, oblikovanje železnih opilkov s pomočjo magnetov, sestavljanje črk iz naelektrenih balonov, oblikovanje črk iz kapljic vode,...) in naravoslovnih poskusov.

~CENIK~

URNIK 2013 / 2014

Skupina Dan Starost Stopnja Št. ur
ČZ1 TO/ČE, 16.30-17.15 4 - 5 let začetniki 70
ČN TO/ČE, 17.15-18.00 5 - 6 let nadaljevalci 70
Pošlji