IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOGE IN PEDAGOGINJE

V Pionirskem domu ponujamo pester nabor izobraževanj za učitelje in učiteljice ter mentorje in mentorice.

12. 08. 2021

V podporo poslanstvu krepitve pedagoške prakse smo pripravili številna izobraževanja namenjena pedagogom in pedagoginjam.

V Pionirskem domu bomo v šolskem letu 2021/22 ponudili širši spekter izobraževanj:

- IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU PROGRAMA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO (Katis)

- IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU FESTIVALOV

- IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU MEDNARODNEGA IZPITNEGA CENTRA in

- IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU MEDNARODNIH EVROPSKIH PROJEKTOV.

 

Informacije o izobraževanjih dopolnjujemo sproti. Spremljajte našo spletno stran in socialna omrežja.

 

Katalog izobraževanj za pedagoge in pedagoginje

 

________________________________________________________________________________

  • brezplačne DELAVNICE USTVARJALNEGA GIBA

V okviru mednarodnega projekta Mlado gledališče v gibanju bomo tekom leta pripravili več delavnic. Namenjene so vsem pedagogom, učiteljem, mladinskim delavcem ter tudi vsem tistim, ki profesionalno pokrivate področja ustvarjalnega giba, sodobnega plesa, improvizacijskega gledališča ali pridobivanja občinstev.

 

TERMIN: 18. september 2021, 9.00 - 18.00

Več informacij: najdete tukaj

TERMIN: 12. marec 2022, 10.00 - 19.00

Več informacij sledi

 

.

________________________________________________________________________________

 

  • Program izobraževanj za učitelje izbirnega predmeta Filmska vzgoja v osnovni šoli in Film v srednji šoli ZOOM

Pionirski dom v sklopu Mednarodnega filmskega festivala za otroke in mladostnike ZOOM.15 začenja s filmsko-vzgojnimi izobraževanji za pedagoge, ki bodo potekala tekom celega šolskega leta.

TERMIN: 9. ali 25. november 2021 (15.30 - 19.15)

Več informacij: najdete tukaj

 

________________________________________________________________________________

 

  • IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJEV ZA POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA KOT INTEGRIRAN POUK V VRTCU

Izobraževanje je namenjeno vzgojiteljem/icam v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki že vnašajo in izvajajo poučevanje angleškega jezika v integriran pouk v vrtcu ali pa si tega želijo. Izobraževanje bo potekalo v dveh delih: prvi del bo vključeval jezikovne segmente in tehnike poučevanja angleščine za predšolske otroke, drugi del pa bo namenjen predstavitvi mednarodnega izpita Cambridge Assessment English ter strukture testa na stopnji B2.

 

TERMIN: sobota, 2. april 2022 (9.00 - 17.00)

Več informacij: najdete tukaj

________________________________________________________________________________

  • ERASMUS+: UČENJE MLADIH SKOZI UMETNOST (izobraževanje mladinskih delavcev in pedagogov)

Pionirski dom skupaj z društvom IMPRO pripravlja izobraževanje mladinskih delavcev in pedagogov v sklopu mednarodnega Erasmus+ projekta »Youth learning through arts« / »Učenje mladih skozi umetnost«. Izobraževanje bo udeležencem ponudilo osnove improvizacijskega gledališča z možnimi aplikacijami na socialno angažirane teme (v našem primeru bo ta tema okoljska kriza) ter z možnimi prilagoditvami za različne ciljne skupine (s poudarkom na inkluziji in vključevanjem mladih z manj priložnostmi). 

 

TERMIN: sobota, 16. 10. 2021, 9.30-18.00

Več informacij: najdete tukaj

TERMIN: sobota, 12. februar 2022, 9.30-18.00

Več informacij sledi

________________________________________________________________________________

  • IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU PROGRAMA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO (Katis)

 

KJE DOBITI NAVDIH, KAKO PRITI DO NOVE FORME

Cilji izobraževanja: Najti orodja, kako priti do navdiha v šolskem procesu, poglobljeno opazovanje in branje sveta, reagiranje na družbeno socialno okolje, angažirana drža v procesu dela, empatija, likovni izdelki, grafični priročniki, sežetki in skripte.

TERMIN: ponedeljek in torek, 25., 26. oktober 2021

koordinator: Boris Beja, boris@pionirski-dom.si

 

 

POUČEVANJE KOT ODNOS: DRUGAČNI OTROCI POTREBUJEJO DRUGAČNE ODRASLE

Cilji izobraževanja: Pridobiti tehnike za prepoznavanje potreb učencev, poučevanje heterogenih skupin, delo z otroki s posebnimi potrebami, orodja za različne načine poučevanja in dvig motivacije, senzibilizacija

TERMIN: 19. marec 2022

koordinatorka: Urša Strehar Benčina, ursa.sb@pionirski-dom.si

 

 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA CELOSTNO POUČEVANJE

Cilji izobraževanja: Spoznavanje novih metodologij celostnega poučevanja tujih jezikov, impro tehnik, tehnik ustvarjalnega giba, nekaterih metod osebnostnega razvoja in treninga, prepoznavanje in odstranjevanje strahov, boljše obvladovanje čustev, asertivno vedenje, razvijanje čuječnosti ter osnovni načini dela z učenci s posebnimi potrebami

TERMIN: 5. 3. 2022

koordinatorka: Tadeja Vovk, tadeja.vovk@pionirski-dom.si

 

 

NASLAVLJANJE PREDSODKOV IN STEREOTIPOV V LITERATURI KOT SREDSTVO KREPLJENJA KREATIVNEGA PISANJA IN SPODBUJANJA SKUPINSKE DINAMIKE

Cilji izobraževanja: Aktivno preizkušanje metode kreativnega pisanja kot orodja za razvoj različnih veščin, razvijanje občutljivost in spretnosti za ustvarjanje okolja enakih možnosti za ranljive skupine, povečati senzibilnost učiteljev in pedagoških delavcev na pojave stereotipov in klišejev

TERMIN: 5. 2. 2022

koordinatorka: Nika Kovač, tajnistvo@pionirski-dom.si

 

 

BRANJE IN RAZUMEVANJE POEZIJE V UČNEM PROCESU

Cilji izobraževanja: Tematizirati pomen branja poezije v šolskem prostoru, spoznavanje dodatnih veščin in praks, ki omogočajo lažje premagovanje odbora učencev in učenk pri branju poezije, spoznavanje tehnik za razumevanje poezije in abstraktnih besedil

TERMIN: 11. 12. 2021

koordinatorka: Nika Kovač, tajnistvo@pionirski-dom.si

 

 

KREATIVNO PISANJE KOT SREDSTVO ŠIRITVE GOVORNEGA KODA IN SPODBUJANJA BRALNE PISMENOSTI

Cilji izobraževanja: Omogočiti učiteljem in pedagoškim delavcem aktivno preizkušanje različnih modelov in praks opismenjevanja za prvo triado, pridobiti osnovne veščine opismenjevanja skozi umetniško ustvarjanje, uporaba pridobljenih tehnik na konkretnih primerih iz šolskega kurikuluma

Termin: 21. 1. 2022 - 30. 1. 2022

koordinatorka: Mojca Čampa, mojca@pionirski-dom.si

 

 

RAZNOLIKOST TELES SKOZI LIKOVNO PRAKSO KOT SREDSTVO ZAGOTAVLJANJA ENAKIH MOŽNOSTI RANLJIVIH SKUPIN

Cilji izobraževanja: Aktivno preizkušanje likovnih praks kot orodja za krepljenje pozitivne skupinske dinamike in preprečevanje marginalizacije posameznikov - empatija, solidarnost, sodelovanje, razvijanje občutljivosti za ustvarjanje socialno in čustveno varnega okolja, urjenje delovanja v stresnih okoliščinah, premagovanje konfliktov

Aktivno preizkušanje likovnih praks kot orodja za krepljenje pozitivne skupinske dinamike in preprečevanje marginalizacije posameznikov - empatija, solidarnost, sodelovanje, razvijanje občutljivosti za ustvarjanje socialno in čustveno varnega okolja, urjenje delovanja v stresnih okoliščinah, premagovanje konfliktov

TERMIN: 4. 12. 2021

koordinator: Boris Beja, boris@pionirski-dom.si

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem