PONUDBA ZA VRTCE, OSNOVNE šOLE, SREDNJE šOLE IN GIMNAZIJE: Za vrtce

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Celoletni programi
4-5 let

1. SPLOŠNI JEZIKOVNI TEČAJ za 4- in 5-letne otroke (40PU t.j. 30 srečanj):
angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina
 

Pionirski dom ima najdaljšo tradicijo na področju zgodnjega poučevanja tujega jezika. Naše metode so inovativne, fleksibilne in vedno v koraku s časom. Za skupine je značilno, da so maloštevilne in pristop individualen, kar še povečuje kakovost učenja.

 

Glavni cilji igralnih uric so:

  • pridobivanje pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika ter vzpodbujanje in krepitev motivacije za učenje
  • razvijanje kreativnosti in domišljije pri otrocih
  • usvajanje osnov glasovnega sistema in melodike tujega jezika
  • usvajanje osnov ozadja posamezne kulture
  • razvijanje osnovnih spretnosti komuniciranja (slušnega razumevanja in govornega izražanja)
  • opazovanje, kako jezik deluje (tuji in materni jezik)
  • razvijanje jezikovnih navad
  • razvijanje nebesednega odzivanja na besede v tujem jeziku (nebesedno izražanje – mimika)

 

Z igro, petjem, učenjem rim, plesom, lutkami, gledališčem in likovnim izražanjem se naši najmlajši (štiri- in petletniki) naučijo osnovno besedišče v tujem jeziku. Igralne urice otroku omogočajo prijeten in sproščen prvi stik s tujim jezikom, pri čemer veliko vlogo