TUJI JEZIKI NA OŠ ŠKOFLJICA: Za osnovne šole (Škofljica)

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Celoletni programi
6-14 let

1. SPLOŠNI JEZIKOVNI TEČAJI za mlajše otroke (od 6 let dalje), starejše otroke ter mladino (60 ali 46 PU):
angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, latinščina, kitajščina in japonščina

 

Pionirski dom ima najdaljšo tradicijo na področju zgodnjega poučevanja tujega jezika ter poučevanja otrok in mladine. Pouk temelji na pridobivanju besednega zaklada, učenju slovničnih pravil  ter spoznavanju kulture dežel s poudarkom na razumevanju kulturne raznolikosti in podobnosti. Tečaji tujega jezika temeljijo razvijanju vseh štirih osnovnih jezikovnih spretnostih t.j. slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega izražanja. Cilj naših tečajev je tudi izboljšanje komunikacijskih spretnosti ter vzpodbujanje za učenje jezika. S pomočjo jezikovnih tečajev lahko učenci učinkoviteje utrjujejo tudi že spoznane strukture ter širijo besedišče.  Skupine so formirane glede na stopnjo predznanja tujega jezika ter starost otrok. Organiziramo začetne in nadaljevalne tečaje.
 

Termin:  po dogovoru

Število otrok na skupino:  min 5 tečajnikov

Kraj izvajanja: Osnovna šola Škofljica in Podružnica Lavrica

Cena 60-urnega tečaja (možnost plačila na obroke):    

Cena 46-urnega tečaja (možnost plačila na obroke):   

Cena velja za najmanj 5 vpisanih učencev.

V primeru, da je vpisanih manj kot 5 učencev, si pridržujemo pravico do povišanja cene oz. do odpovedi tečaja.

 

2. DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE:  angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, latinščina, kitajščina in japonščina


Na željo staršev ali osnovne šole organiziramo tudi krajše delavnice po meri, ki so namenjene predstavitvi jezika in kulturnega ozadja ter vzpodbujanju dolgoročnega učenja tujega jezika.
 

Termin: po dogovoru

Število otrok na skupino:  min 8  tečajnikov

Kraj izvajanja: Osnovna šola Škofljica in Podružnica Lavrica 

V primeru, da je vpisanih manj kot 8 otrok, si pridržujemo pravico do povišanja cene oz. do odpovedi delavnice.

 

3. PRIPRAVE NA MEDNARODNE IZPITE (A1-A2 -B1) – 20 PU
 

Organiziramo krajše priprave na mednarodne izpite za učence, ki že dosegajo raven znanja in se želijo prijaviti na opravljanje mednarodnega izpita iz angleškega, nemškega, francoskega, italijanskega in španskega jezika. Krajše priprave vključujejo predstavitev strukture izpita, strategije pisanja izpita, informacije o samem poteku ter poizkusni test (predpriprava). Priprave izvajamo za izpite:

 

Termin:  po dogovoru

Število otrok na skupino:  min 5 tečajnikov

Kraj izvajanja: Osnovna šola Škofljica in Podružnica Lavrica 

Cena 20-urnega tečaja (možnost plačila na obroke):  

Cena velja za najmanj 5 vpisanih učencev.

V primeru, da je vpisanih manj kot 5 učencev, si pridržujemo pravico do povišanja cene oz. do odpovedi tečaja.

 

Več informacij na: 

Tel.: 01/234 8 210, 051/302 407; e-mail: jeziki@pionirski-dom.si

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem