ŠPANščINA: Mednarodni izpiti (ŠP)

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Diploma iz španskega jezika kot tujega jezika (DELE) je uraden dokument, ki ga podeljuje Instituto Cervantes v imenu Ministrstva za šolstvo Španije, na podlagi dokazane stopnje znanja španskega jezika. V Pionirskem domu se lahko pripravljate na izpite vseh stopenj glede na Skupni evropski okvir za tuje jezike (CEFR), od A1 do C2.

Celoletni programi
12+ 15 + 18 +

Pionirski dom je od leta 2014 pooblaščen Izpitni center z licenco Instituta Cervantes za mednarodne izpite DELE A1-C2 iz španskega jezika.

 Izpitni roki v letu 2019

IZPITNI ROK ROK PRIJAVE RAZPISANE STOPNJE
24. MAJ 10.1 - 27.3.2019 A1 Escolar, A2/B1 Escolar
25. MAJ 10.1 - 27.3 2019 A1, A2, B1, B2
22. NOVEMBER 10.1 - 9.10.2019 A1 Escolar, A2/B1 Escolar
23. NOVEMBER 10.1 - 9.10.2019 A1, A2, B1, B2, C1

 

Kaj je DELE?
 

Diploma iz španskega jezika kot tujega jezika (DELE) je uraden dokument, ki ga podeljuje Instituto Cervantes v imenu Ministrstva za šolstvo Španije, na podlagi dokazane stopnje znanja španskega jezika. Je mednarodno priznan dokument s prestižem. Trenutno se izvaja šest stopenj glede na raven jezikovne usposobljenosti: A1, A2, B1, B2, C1 in C2.

Na voljo so tudi šolski formati A1 Escolar in A2/B1 Escolar, ki so prilagojeni kandidatom do 17 let.

 

Kaj pridobite z diplomo DELE?

  • Uraden dokument mednarodnega značaja, ki dokazuje jezikovno usposobljenost.
  • Mednarodno prepoznan dokument s strani javnih in zasebnih podjetij, gospodarskih zbornic ter javnega in zasebnega izobraževalnega sistema. V Španiji in špansko govorečih deželah omogoča dostop do univerz, uradnih jezikovnih šol, poslovnih šol in delovnih mest v javni upravi.
  • Neomejeno veljavo: kvalifikacija za vse življenje.
  • Ustreza določilom Skupnega evropskega referencnega okvira in lahko olajša zemljepisno mobilnost v akademskih in strokovnih krogih ter pridobivanje štipendij.

 

Kdo lahko opravlja izpit DELE?
Vse osebe, ki želijo pridobiti javno veljaven certifikat o stopnji znanja španskega jezika.

 

Kje se izvajajo izpiti?
Instituto Cervantes razpolaga z obširno mrežo izpitnih centrov (več kot 700 v več kot 100 državah), kjer se lahko prijavite in opravite izpite. V Sloveniji so izpitni centri v Ljubljani in v Mariboru.

Pionirski dom je pooblaščen izpitni center s strani Instituta Cervantes.

 

Kdaj lahko opravim izpit?
Izpiti se opravljajo vsako leto v več razpisanih terminih, ki so določeni letno.

 

Diplome DELE in skupni evropski referenčni okvir
Stopnje posameznih diplom DELE se navezujejo na skupni evropski referenčni okvir po naslednjem modelu:
 

C2 Raven mojstrstva Diploma iz španskega jezika C2

C1 Raven ucinkovitosti Diploma iz španskega jezika C1

B2 Višja raven Diploma iz španskega jezika B2

B1 Sporazumevalni prag Diploma iz španskega jezika B1

A2 Vmesna raven Diploma iz španskega jezika A2

A1 Preživetvena raven Diploma iz španskega jezika A1

 

A1 - Diploma iz španskega jezika (raven A1) potrjuje zadostno jezikovno usposobljenost za razumevanje in uporabo vsakdanjih izrazov v kateremkoli delu špansko govorečega sveta; usmerjena je k zadovoljevanju neposrednih potreb.

A2 - Diploma iz španskega jezika (raven A2) dokazuje zadostno jezikovno sposobnost za razumevanje vsakdanjih izrazov pogoste rabe, ki so povezani s področjem izkušenj, ki so še posebno pomembne (osnovne informacije o sebi, družini, nakupih, pomembnejših krajih, poklicih itd.).

B1 - Diploma iz španskega jezika (raven B1) dokazuje zadostno jezikovno usposobljenost za razumevanje in ustrezno odzivanje v najobičajnejših okoliščinah vsakdanjika ter za osnovnoizražanje želja in potreb.

B2 - Diploma iz španskega jezika (raven B2) dokazuje zadostno jezikovno usposobljenost za sporazumevanje v običajnih okoliščinah, v vsakdanjih pogojih komunikacije, ki ne zahtevajo specializirane rabe jezika.

C1 - Diploma iz španskega jezika (raven C1) izkazuje visoko jezikovno usposobljenost uporabnika jezika za jasno izražanje, ki se mu ni potrebno omejevati glede tega, kar želi povedati. Kandidat dobro obvlada širok besedni repertoar, vključno z idiomatičnimi in pogovornimi izrazi.

C2 - Diploma iz španskega jezika (raven C2) dokazuje jezikovno usposobljenost za sporazumevanje v zahtevnejših okoliščinah, v katerih je potrebna visoka raven znanja jezika in poznavanje kulturnih običajev, ki se manifestirajo preko jezika.

 

Sestava in trajanje izpita
Priprava modelov in vrednotenje izpitov za pridobitev diplome iz znanja španskega jezika (DELE) poteka v sodelovanju Instituta Cervantes z Univerzo v Salamanci.

 

1. Izpiti DELE A1, A1 escolar, A2, A2/B1, B1, B2 in C1 so sestavljeni iz štirih preizkusov, razporejenih v dve skupini:

• Prva skupina: preizkus 1 in 3

• Druga skupina: preizkus 2 in 4

Največje možno število točk je 100. Izpite DELE A1, A2 in C1 se opravi v kolikor se doseže vsaj 33 točk v vsaki skupini. Izpita DELE B1 in B2 se opravi v kolikor se doseže vsaj 30 točk v vsaki skupini.

Skupna končna ocena je »Opravil« ali »Ni opravil«.

 

 

A1 escolar

A1

A2

B1

B2

Preizkus 1: Bralno razumevanje

Preizkus 2: Slušno razumevanje

Preizkus 3: Pisno izražanje in interakcija

Preizkus 4: Ustno izražanje in interakcija

Priprave na preizkus 4

45’  

20’

25’

10'

10'

45’  

20’

25’

15’

15’

60'

35'

50'

15'

15’

70’

40’

60’

15’

15'

70’

40’

80’

15’

15’

 

 

C1

A2/B1 escolar

Preizkus 1: Bralno razumevanje in raba jezika

Preizkus 2: Slušno razumevanje in raba jezika

Preizkus 3: Slušno razumevanje ter pisno izražanje in interakcija

Preizkus 4: Ustno izražanje in interakcija

Priprave na preizkus 4

90’

50’

80’

20'

20'

50'

30'

50'

12'

12’

 

Vzorčni izpiti in gradivo za pripravo
 

Vzorčne izpite, rešitve in navodila najdete na: http://diplomas.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html. Za stopnji B1 in B2 so na voljo interaktivni vzorčni izpiti na: http://nivelesb.diplomas.cervantes.es/. Pretekli izpiti vam najbolje pokažejo vašo stopnjo poznavanja jezika. Priporočamo vam, da opravite in preverite rešitve vsaj enega od preteklih izpitov, preden se odločite na katero stopnjo se boste prijavili. Opravite lahko tudi diagnostični test na http://ave.cervantes.es/, vendar pa le-ta ne ocenjuje ustnega in pisnega izražanja. Gradivo za pripravo na vse stopnje izpitov lahko najdete na: http://diplomas.cervantes.es/informacion/profesores_espanol/publicaciones.html

Cenik in popusti

A1 - 55 €

B1 - 74 €

C1 - 93 €

A2 - 65 €

B2 - 86 €

A2/B1 - 74 €

 

Popusti:
• 10% popust za prijavo skupine od 5 kandidatov dalje

10% za kandidate vpisane na tečaje v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih


Za prijavo potrebujete:

o Kopijo potrdila o plačilu vpisnine (potrdilo o transakciji).

o Vpisni obrazec (Hoja de inscripción): 2 izpolnjena in podpisana izvoda, enega za kandidata in drugega za  izpitni center. Prosimo, da pustite PRAZEN predel imenovan: “ESPACIO RESERVADO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA”. Oba sta na voljo v formatu pdf na naslednjem naslovu:

 

2019.pdf

 

o Fotokopijo osebnega dokumenta.


Plačilo izpitnine:

Za prijavo je potrebno opraviti bančno transakcijo za znesek izpitnine na račun Pionirskega doma:

Pionirski dom – Center za kulturo mladih

Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana

TRR: 01261-6030358081 (pri UJP Ljubljana)

IBAN: SI56 012616030358081

BIC (SWIFT CODE): BSLJSI2X

SKLIC: 00 1102031

NAMEN: (navedite) DELE + stopnja + mesec + leto + ime + priimek

Primer: DELE B1 nov 2016 Jure Novak

 

o Možne bančne provizije zaradi transakcije je poleg zneska izpitnine dolžan poravnati kandidat.

Po opravljeni transakciji je potrebno poslati zgoraj navedeno dokumentacijo na naslov Pionirskega doma.

 

Kandidati s posebnimi potrebami:

Kandidati s posebnimi potrebami so dolžni ob prijavi obvestiti Izpitni center, da potrebujejo posebne pogoje za opravljanje izpita. Ob prijavi oz. najkasneje v 48 urah po prijavi je potrebno predložiti vso ustrezno dokumentacijo.

 

Vračilo izpitnine
Povračilo izpitnine na splošno izvede izpitni center, kjer se je vplačala izpitnina.

a) Odpoved. Za odpoved, ki jo kandidat izrazi pisno z vsemi podatki v najkasneje 14-ih dneh po prijavi, se lahko povrne celotna izpitnina.

b) Odsotnost kandidata na izpitu. Odsotnost na izpitu, tudi v primeru tehtnih razlogov, ne opravičuje povračila vpisnine ali prenosa izpitnine v naslednji izpitni rok.

c) Razveljavitev prijave. V naslednjih primerih se prijava razveljavi in kandidati imajo pravico do povrnitve celotnega zneska izpitnine ali prenosa izpitnine v naslednji izpitni rok:

- v primeru nezmožnosti izvedbe izpita s strani odgovornih izpitnega centra

- v primeru odpovedi izpita

Prošnja za povrnitev izpitnine ali razveljavitev prijave mora biti pisna in mora vsebovati obrazložitev.

 

Prijava na izpit in več informacij
 

Pionirski dom  - Center za kulturo mladih

Oddelek za tuje jezike in kulture

kontakt: Karmen Feher Malačič in Tadeja Vovk

Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana

T: 01 3248 210/211, 051 302 407

F: 01 3248 220

karmen.feher@pionirski-dom.si

tadeja.vovk@pionirski-dom.si

http://www.pionirski-dom.si

http://diplomas.cervantes.es

 

Pripravljalni tečaji na izpite DELE
Pionirski dom izvaja tečaje priprave na izpite DELE. Tečajniki Pionirskega doma se pripravljajo na izpite preko običajnih tečajev. Organiziramo tudi krajše tečaje priprave na izpite DELE. Vpisi potekajo tekom celega leta.

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem