BRALNA KULTURA: Pomoč pri branju in pisanju

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Program je namenjen izboljšanju veščin branja in pisanja.

Celoletni programi
6 +

Program je namenjen otrokom s prepoznanimi ali nakazanimi specifikami iz spektra SUT (specifične učne težave) in PPU (primanjkljaji na posameznih področjih učenja). V varnem in sproščujočem okolju program omogoča in vzpodbuja razvoj posameznih kompetenc po principu multisenzorike v smislu podpore, prepoznavanja močnih področji s pomočjo umetniških praks ter z rednimi srečanji zagotavlja kontinuirano podporo in vzpodbudo tej populaciji otrok.

 

Metoda programa je multisenzorni princip, ki  upošteva specifične potrebe otrok s pomočjo umetniško – kreativnih praks. Na ta način opolnomoči otroka za zmožnost vključevanja v različne dejavnosti, izboljša njegove izvršilne funkcije, spodbuja razvoj finomotorike in pridobivanja izkušenj

 (npr. sodelovanje v skupini, sodelovanje s svojim močnim področjem, nastop pred skupino, …).

 

Program je razdeljen v module, ki se vsebinsko prepletejo, in so prilagojeni starostni skupini.

 

Starostna skupina 6 – 10 let

Rdeča nit celoletnega programa je zgodba o cirkuški družini, družini klovnov. Kaj se zgodi, če zaboli zob?

 

  • Krepitev slušno govornih zmožnosti, pozornosti – poslušanje zgodbe, pripovedovanje, pogovor o vsebini.
  • Krepitev finomotoričnih spretnosti – izdelava inštrumentov in rekvizitov, s katerimi spremljamo pripoved in krepimo zavedanje zaporednosti dogajanja, ustvarimo vzdušje zgodbe in krepimo spomin; izdelava lutk v različnih tehnikah.
  • Krepitev grobomotoričnih spretnosti – ravnotežje, ipd. - cirkuške veščine
  • Izdelava gledališča in priprava na predstavitev zgodbe kot jo vidi skupina, pri kateri bomo uporabili veščine, ki smo jih razvijali. Vsak ima svojo vlogo ( pripovedovalec, ‘orkester’, itd.)

 

Vse dejavnosti potekajo v sproščenem vzdušju, po načelu sodeluj, ko želiš in zmoreš.

 

Starostna skupina 10 – 15 let

 

Kdo ne pozna junaka Emila? Kdo ne pozna Tin Tina? Pa Ronje? In še bi jih našli. Sami raziskovalci in popotniki. Junaki, ki razburkajo domišljijo! Raziskovalci in avanturisti bomo tudi mi. Sestavili bomo zgodbo, izdelali svoj potovalno-raziskovalni načrt, se pripravili na naše potovanje.

 

  • Krepitev slušno govornih zmožnosti, pozornosti poslušanja, utrjevanje koncepta časovne zaporednosti, orientacije, ipd. – poslušanje zgodbe, pripovedovanje, pogovor o vsebini in izdelava nove zgodbe. Krepitev komunikacijskih spretnosti in sodelovanja v skupini.
  • Krepitev in utrjevanje grobomotoričnih spretnosti – ravnotežje, koncentracija, ipd. - cirkuške veščine. Gremo na pustolovščino!
  • Utrjevanje in krepitev finomotoričnih spretnosti - Izdelava popotne torbe in drugih pripomočkov (za opazovanje, potovanje, ipd.) – Reciklirajmo!
  • Kratki animirani film o našem delu.

 

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem