UPRIZORITVENA UMETNOST: Gledališče

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Program spodbuja in vzgaja otroke za sproščen nastop na odru in pridobivanje socialnih in individualnih veščin, ki jih s pridom lahko uporabljamo tudi na drugih področjih življenja.


V gledališkem studiu Pionirskega doma otroci, mladi in odrasli spoznavajo, osvajajo in se preiskušajo sprva v osnovah, pozneje pa v nadgradnji raznolikih gledaliških izrazov. Preko gledaliških improvizacij potujemo od giba, prostora, čustev, pripovedi do medsebojnega igralskega sodelovanja. Naučimo se pravilno izvajati dihalne in sproščevalne odrske vaje, premagujemo tremo, razvijamo kreativnost, domišljijo, hipno reagiranje in nenazadnje govorno spretnost. Vse naučeno znanje na koncu združimo pri delu na izbranem dramskem besedilu. Več kot uspešno sodelujemo na gledaliških festivalih, v šolski improvizacijski ligi, v mali gledališki šoli ter se ponašamo z izjemnimi gledališkimi avtorskimi projekti.

 

 

  • DRAMA V PIONIRSKEM DOMU - PIONIRSKI DOM V DRAMI (skupina TEDR)

Naše tradicionalne gledališko-improvizacijske programe smo nadgradili s sodelovanjem s SNG Drama Ljubljana! Otroci se bodo tako še vedno preizkušali v praktičnih gledaliških izzivih, obenem pa si bodo v sklopu gledališke skupine udeleževali predstav (abonmaja) v Drami, si ogledali zaodrje Drame in spoznali širši in ožji ustroj gledališča skozi pogovore in delavnice z različnimi gledališkimi profesionalci.

 

 

 

!! NOVOST !!

  • PRIPRAVA NA SPREJEMNE IZPITE AGRFT (skupina TESPR)

Program priprave na sprejemne izpite (30 ur) je sestavljen iz dveh delov: skupinskega in individualnega dela in obsega 15 srečanj. Na prvih desetih, skupinskih, srečanjih bodo slušatelji spoznali osnove dramske igre, zadnjih 5 srečanj pa je namenjenih individualnemu delu na pripravi besedil, ki jih bo slušatelj predstavil komisiji na sprejemnem izpitu. Takšen način dela zagotavlja poglobljeno individualno delo in svetovanje ter pripravo v okviru skupine, ki predstavlja velik motivacijski in izkustveni bazen. Delo v skupini in pred skupino je tudi pomembna izkušnja za nastop pred veččlansko sprejemno komisijo. Izkušena pedagoginja Vesna Andjelković slušatelje spremlja ves čas do sprejemnih izpitov in je  na voljo tudi za dodatne individualne ure, v kolikor bi to bilo potrebno.

Na delavnicah bomo:
- odkrivali notranje mehanizme, ki vidijo v kreativne igralske kreacije
- odpravili čutno in čustveno dojemljivost in odzivnost
- razvijali igralski inštrument v celoti
- spreminjali hromečo tremo v spodbudno vznemirjenost
- postali bolj suvereni v vseh oblikah nastopanja

Na individualnih urah bo poudarek na štirih stebrih igralskega poklica: DEJANJE, LIK, ŽANR IN STIL.

* dejavnost bo izvedena po dogovoru. Za več informacij pokličite 01/ 234 82 00 (tajništvo PD).

 

  •  SENZORIALNO GLEDALIŠČE (skupina TESENZOR)

Ljudje smo čuteča bitja in čuti so naše okno v svet. Informacije iz okolja zaznavamo na miselni, in čutni ravni. Senzorialni gledališki jezik uporablja vse čute pri komunikaciji s publiko, je interaktivno, njegova osnova pa je igra v smislu igrati se. V procesu izobraževanja udeleženci spoznavajo umiritev in čutno zbranost, doseganje čutne sinestezije, razumevanje govorice podob, zvokov, dotika, bolečine in tekstur ter govorice vonjev, aktivno poslušanje, transfer govorice čutov na medčloveške odnose, aktivno in pasivno tišino, poetiko teme, praznine in tišine, vlogo besede v senzorialnem okolju, radovednost, igrivost in wu-wei, tako v teoriji kot v praksi. Skozi proces izobraževanja in stika s publiko se udeleženci spoznavajo tudi s pojmi kolektivnega nezavednega, mitologije, simbolov in arhetipov, ki služijo za globlje razumevanje človeka in sveta.

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem